kindle中文字体

1. Kindle下的中文字体:

字体名称 英文名称
宋体 STSong
黑体 STHeiti
楷体 STKai
圆体 STYuan

2. 兼容通用字体名称:

/*字体*/
@font-face {
  font-family: "st";
  src:local("STSong"), local("SimSun"),local("FZNewShuSong-Z10"),local("FZShuSong-Z01"),local("宋体"),local("明体"), local("明朝"), local("Songti"), local("Songti SC"), local("Songti TC"), local("Song S"), local("Song T"), local("STBShusong"), local("TBMincho"), local("HYMyeongJo"), local("DK-SONGTI"),url()
  }

@font-face {
  font-family: "kt";
  src:local("STKai"),local("楷体"), local("楷体_GB2312"), local("Kaiti"), local("FZNewKai-Z03"),local("Kaiti SC"), local("Kaiti TC"), local("MKai PRC"), local("MKaiGB18030C-Medium"), local("MKaiGB18030C-Bold"), local("DK-KAITI"),url()
  }

@font-face {
  font-family: "ht";
  src:local("STHeiti"),local("SimHei"),local("FZLanTingHei-R-GBK"),local("黑体"), local("Heiti"), local("微软雅黑"), local("Heiti SC"), local("Heiti TC"), local("MYing Hei S"), local("MYing Hei T"), local("TBGothic"), local("DK-HEITI"),url()
  }

@font-face {
  font-family: "yt";
  src:local("STYuan"), local("幼圆"), local("YouYuan"),url()
  }

2016年元宵灯会

前天元宵节,和舅舅们一起吃了晚餐,然后晚上开车带徐妈妈去武侯祠看灯会,出发前看了实时路况,已经是褐色的了,就选了一条绕路,但是还是堵车了。
然后老徐和徐妈妈先下车去买票,我慢慢去停车,最后还好找了个酒店把车停了,加入灯会人群了。
摄影

- 阅读剩余部分 -

2015年元旦骑行

2015年1月3日元旦放假,决定进行一次健身运动,路线从成都到邛崃,总路程87公里,骑的是喜德胜的自行车,全程用预先导入手机的路书导航,后半段全是乡村小路,还好百度地图数据给力,基本全对,没有迷路。

整个行程从早上8点正出发,天气阴,在成都市区的时候还好,没有什么雾,出了双流,到了成新蒲快速路就变成这样了:
IMG_20150103_104018.jpg

- 阅读剩余部分 -